SanMarkosene

Tarifak

Tarifa, hain zuzen, Mendekotasunaren Balorazio Baremoa erreferentziatzat hartuta aplikatuko da. Halakorik izan ezean, erizaintzako lantaldea arduratuko litzateke pertsona aztertzeaz eta dagokion tarifa aplikatzeaz; betiere, Gipuzkoako Foru Aldundiaren tarifetan oinarrituta.